პლასტიკური ინექცია

შთამნთქმელი ფორმირება

ლითონის დამუშავება

ნახევრად წარმოება

ქაფიანი ინექცია

აწყობა

პროდუქტის შემოწმება

შეფუთვა და ჩატვირთვა

დატოვე შეტყობინება