პლასტიკური ინექცია

შთამნთქმელი ფორმირება

ლითონის დამუშავება

ნახევრად წარმოება

ქაფიანი ინექცია

აწყობა

პროდუქტის შემოწმება

საბოლოო შეფუთვა

დატოვე შეტყობინება